Onze praktijkmissie

Logo

Het logo van Greenetti is een inspiratie van Catherine Doukhopelnikoff, medestichter van Greenetti en moeder van Stéphanie, Nicolas en Emanuelle Vreven, interieurarchitect.

De zielsmissie van Catherine Doukhopelnikoff is creëren.

Greenetti heeft een praktijkmissie en visie.

Geïnspireerd door de natuur, kunst en cultuur kan iedere leef-en werkruimte gepersonaliseerd worden.

Onze visie

Onze visie is dat je steeds het gevoel moet hebben dat wanneer je lucht inademt, een ruim gevoel blijft hebben, genietend van dingen die je nauw aan het hart liggen of misschien totaal nieuwe dingen die u doen dromen.

Catherine Doukhopelnikoff is overtuigd dat de basis steeds ligt in de natuur, in het groen.

Het is de natuur waaraan we verbonden zijn die ons inspiratie geeft voor architectuur, inrichting en het maken van bepaalde objecten, het dragen van bepaalde stijlen.

In de toekomst moeten we zodanig trachten te leven dat we volledig in harmonie blijven met onszelf, de natuur en anderen.

Van nature uit, hoort niemand begrensd te zijn. We maken per slot deel uit van het universum en zijn steeds met elkaar in verbinding.

We helpen u in deze verbinding.

Iedere creatie is voorwerp van iets eindeloos: in het logo van greenetti staat de horizon voor eindeloos , zonder grenzen creëren.

De pinus pinea

De pinus pinea in het logo is een oude den die een statige grandeur heeft als ze alleen staat.

Bruinrode stammen ondersteunen de kransen van de takken.

Deze kleuren komen terug op de website van Greenetti.

Geen andere boom heeft zo een belangrijke plaats ingenomen bij de opbouw van de civilisatie, geen ander vult de plaats op in het huishouden van de geciviliseerde mens.

In de oude pinus pinea is de symmetrie verstoord en heeft tenslotte de moede oude boom zijn stam opgesplitst in vele stevige takken, zijn hoofd afgebroken en afgeplat in paraplu-achtige vormen zoals de Italiaanse pijn dit ook zo goed in zijn landschap weergeeft.

Het afplatten is karakteristiek voor vele pijnen.

In het leven doorstaat men ook vele pijnen om ten slotte wijs te worden.

Zo is Greenetti ondersteund door pijnen en levenswijsheid die de basis zijn voor een standvastig ondernemerschap, startend in een nieuwe dimensie.

De zaden van de pinus pinea verzachten de ruwheden van de keel en de longen, genezen oude hoest en langdurige kwalen van de borst, ze laten de verloren krachten en sterkte van het lichaam weerkeren.

De lucht van pijnbomen is bijzonder goed.

Greenetti helpt u met uw groencreatie en dit samen met haar Italiaanse partner Margheriti, die al deze planten , bomen en bloemen verschaft aan Greenetti.

De dennenkegels worden veel afgebeeld in oude bouwwerken, zelfs op knoppen van wandelstokken en andere ornamenten.

In de antieke kunst worden dennenkegels vooral gebruikt voor sier van bronnen en voor bekroning van gebouwen.
In de christelijke kunst waren de dennenkegels oorspronkelijk het zinnebeeld van de paradijsstromen , de levensboom en het symbool van vruchtbaarheid.

De cypres

Links op het logo staat de cypres.

De cypres is een sterke boom met een onverzettelijk, onbuigzaaam en standvastig karakter.

Haar eenvoud en bescheidenheid schenkt kracht en schoonheid aan het leven.

De cypres aanvaardt alles zoals het is en komt en zorgt daarvoor dat hij onkwetsbaar is.

De cypres was de boom van de Griekse god der geneeskunde.

Haar spirituele eigenschappen zijn vrijheid, individualiteit ,liefde en discipline.

De Cypres en de pijnboom zijn beiden een levensbron en inspiratie voor Greenetti.